РАННО СИГНАЛИЗИРАНЕ В ОБЛАСТТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО / Новини


П Р Е С – С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Публикувано на 20.02.2020


В рамките на проект № B2.91.09 «Политики за осигуряване на достъп до здравни услуги до отдалечените места /HEALTHY MUNICIPALITY/», финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014- 2020 бе разработена уеб- базирана система за ранно сигнализиране в областта на здравеопазването.

Повече...


П Р Е С - С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Публикувано на 20.02.2020


В рамките на проект № B2.9a.09 «Политики за осигуряване на достъп до здравни услуги до отдалечените места /HEALTHY MUNICIPALITY/», финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014- 2020 бе проведено проучване за идентифициране на социално-икономическите характеристики на населението, заболеваемост, обхват на здравните услуги в района на общините Момчилград и Крумовград.Повече...